Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες

Κατασκευές με ζυμάρι
 
  Μεταλλιζέ αστεράκια διπλής όψεως σε ξιλάκι από σουβλάκι


 Χριστουγεννιάτικα βαζάκια για καραμέλες, μπισκοτάκια
 ἤ φαναράκια χωρίς το καπάκι
 
 

Κάλαντα Θεοφανείων Πάτμου από τo Δ΄2 του 4ου Δημ.Σχολείου Γιαννιτσών 23-...


Απολυτίκιο Χριστουγέννων από το Δ΄2 του 4ου Δημ. Σχολείου Γιαννιτσών


Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Δορυφορικές φωτογραφίες της Ελλάδας

greece_satellite_nasaPublic domain εικόνα, από τη NASA, φτιαγμένη από δορυφορικές φωτογραφίες. Η Ελλάδα από ψηλά.

esaΔορυφορική φωτογραφία της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό Διαστήματος (ESA). Ο πλήρης σύνδεσμος εδώ

 issΔορυφορικές φωτογραφίες της Ελλάδας, τραβηγμένες από τους αστροναύτες της NASA, όταν βρισκόταν πάνω από την Ελλάδα
(όχι βγαλμένες από δορυφόρους, αυτόματα, όπως π.χ. στο Google Maps ή στο Nasa World Wind)
http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/clickmap/map085.htm

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Symvolon Pistews Simvolon Pistews

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,  δι” οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι” ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς  τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς  ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

 
http://www.immspartis.gr/?page_id=7685

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου!Περιηγηθείτε, ανακαλύψτε και γνωρίστε βυζαντινές πόλεις και μνημεία του ελλαδικού χώρου. Κάνετε κλικ εδώ
Γνωρίστε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών. Κάνετε κλικ εδώ
Παίξτε και ανακαλύψτε το Βυζάντιο. Κάνετε κλικ εδώ


Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΥΠΩΝΩ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ

προπαίδεια του 9. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης


https://www.youtube.com/watch?v=N3Qu5XJltgs

προπαίδεια του 8. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης


https://www.youtube.com/watch?v=XnA5vo0AEP8

προπαίδεια του 7. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης


https://www.youtube.com/watch?v=zExDseGsh6g

προπαίδεια του 6. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης


https://www.youtube.com/watch?v=4pesofLIPNk

προπαίδεια του 5. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησηςhttps://www.youtube.com/watch?v=6E6OAacflpg

προπαίδεια του 4. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης.


https://www.youtube.com/watch?v=5j5KhcPX600

προπαιδεια του 3. Ένας πρακτικός τρόπος εκμάθησης


https://www.youtube.com/watch?v=wP3qjyrWagY

προπαίδεια του 2


https://www.youtube.com/watch?v=r2b_OPX2VKw

Βασικοί κανόνες ορθογραφίας με εκφώνησηhttps://www.youtube.com/watch?v=g0K89WyS6T4

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Μαθαίνω τα Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας

Κάνε κλικ εδώ

Μαθαίνω τις Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

Κάνε κλικ εδώ

Μαθαίνω τα Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας

Κάνε κλικ εδώ

Μαθαίνω τους Νομούς της Ελλάδας


http://www.mathima.gr/files/swf/GreeceSimple.swf
Κάνε κλικ εδώ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Ηπειρώτισσες- 28η Οκτωβρίου


Ηπειρώτισσες- 28η Οκτωβρίου


Γυναίκες Ηπειρώτισσες
μέσα στο χιόνι πάνε
κι οβίδες κουβαλάνε
θεέ μου τι τις πότισες
και δεν αγκομαχάνε.


Γυναίκες Ηπειρώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτήσεις.
Γιαννιώτισσες Σουλιώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτήσεις.

 
Γυναίκες απ’ τα σύνορα
κόρες γριές κυράδες
φωτιά μες τους βοριάδες
εσείς θα είστε σίγουρα
της λευτεριάς μανάδες.


Γυναίκες Ηπειρώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτήσεις.
Γιαννιώτισσες Σουλιώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτήσεις.


Ελληνικό Σχολείο
 http:///greeksch.blogspot.gr

32 Ποιήματα 28ης Οκτωβρίου pdf

Καλή σχολική χρονιά!